středa 4. ledna 2012

Brooches - Men´s jewelry - Pánské šperky - brože

Na následujících obrázcích jsou fotky broží, které jsem vytvořila pro muzikální lidi, jako je na příklad dirigent, divadlení kritik a klavíristka. Tyto brože jsou vhodné jak pro muže, tak pro ženy. Některé jsou vyrobeny z cínu, patinované, leštěné, ryté a ošetřené v antioxidantu, některé jsou vyrobeny z polymerové hmoty za pomoci dalších komponentů (hodinkových).

On the following pictures are the brooches I´ve made for musical people like conductor, theater critic and piano player. These brooches are suitable for men and for women too. Some are made ftom tin with soldering iron, patinated, polished and engraved. Some are made from polymer clay, or with help of watch parts.Brož pro klavíristku s klavírními klávesami a houslovým klíčem

Piano player brooch with piano keys and treble clef

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Brož pro divadelního kritika s kalamářem, brkem a notami

Theater critic brooch with note sheet, quill and ink-bottle

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dirigentská brož s rukou držící taktovkou nad notovým zápisem

Conductor brooch with hand holding baton over a note sheet

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vlnitá dirigentská brož s houslovým klíčem a notou

Wavy conductor brooch with a note and a treble clef

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zlatý čas - steampunková brož s filigránovým držákem, hodinkovými komponenty a polymerovou hmotou

Golden time - steampunk brooch with filigree holder, watch parts and polymer clay

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Želvičková brož ze zeleného variscitu s pyritem

 Little turtle with green variscite with pyrite brooch


 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


RESPECT THE COPYRIGHT!
RESPEKTUJTE AUTORSKÁ PRÁVA!

Žádné komentáře: